Nunta

Cununia civila – Ghid Complet

Cununia civila – Ghid Complet

Cununia civila este dovada legală prin care statul recunoaște legătura dintre cei doi îndrăgostiți. Ofițerul Stării Civile este entitatea care oficiază o astfel de ceremonie, la finalul căreia însurățeii primesc certificatul de căsătorie de care au nevoie pentru cununia religioasă.

Chair dacă pare un lucru mărunt sau mai puțin apreciat, cununia civilă poate fi un eveniment la fel de emoționant precum nunta. Această ceremonie este un prilej de sărbătoare, asemenea tuturor evenimentelor importante din viețile noastre.

Prin urmare, organizarea minuțioasă a cununiei civile nu trebuie să fie lăsată chiar pe ultima sută de metri (asta în cazul în care vă doriți ca totul să meargă șnur și să nu aveți bătăi de cap în ziua cea mare).

În articol:
In ce consta starea civila?
Cand se poate face cununia civila?
Cat te costa sa faci cununia civila?
Cununie civila in afara primariei
Acte necesare pentru cununia civila
Model declaratie cununie civila
Cand se depun actele?
Certificatul prenuptial
Nasii trebuie sa fie prezenti?
Martori la cununie
Ce se serveste la o cununie civila?
Trebuie verighete la cununia civila?

semn decorativ nunta
Sursa: Unsplash

In ce consta starea civila?

Conform EVP Ilfov, starea civilă/statutul civil însumează toatele particularitățile unui individ în societate și în familie.

Calitățile strict personale, care configurează starea civilă a persoanei fizice, sunt următoarele elemente: nascută din căsătorie, din afara căsătoriei, din parinți necunoscuți, adoptată, căsătorită, divorțată,văduvă, rudă sau afin cu cineva.

Cand se poate face cununia civila?

În principiu, ceremonia poate avea loc oricând, nefiind mijlocită de sărbători religioase. Pentru a putea stabili o dată și o oră exactă, tinerii însurăței trebuie să ia legătura cu primăria la care urmează să se oficieze căsătoria civilă.

Programarea pentru această ceremonie poate fi stabilită online sau fizic, cu cel puțin 2 / 4 săptămâni înainte de eveniment. Cel mai important e să aveți în vedere faptul că actele necesare cununiei civile trebuie să fie depuse cu 11 zile înaintea oficierii căsătoriei.

Pentru a vă asigura că totul va decurge așa cum trebuie, este necesar să vă consultați cu reprezentanții sediuluii  stăricivile înainte de eveniment, existând posibilitatea ca informațiile să difere în funcție de fiecare zonă în parte.

Cat te costa sa faci o cununie civila?

Taxele aferente ceremoniei diferă de la o zonă la alta, în funcție de dorințele însurățeilor. Taxa poate varia de la 200 de lei, în cazul unei cununii simple, și poate ajunge până la 1500 de lei, în cazul în care mirii doresc o ceremonie în altă locație față de cea prestabilită.

Cununia civila in afara primariei

În cazul în care cuplul dorește să aibă o ceremonie în afara primăriei, fie la ei acasă, fie într-o altă locație, aceștia vor fi nevoiți să achite o taxă specială, în funcție de firecare zonă. Această taxă poate fi inexistentă sau poate varia de la 500 la 1500 de lei.

Cununia civilă în alt oraș/altă localitate este, de asemenea, posibilă. Singura condiție e ca viitorii soți să primească aprobarea ofițerului de stare civilă din raza teritorială/reședința acestora. De asemenea, primăria de care aceștia aparțin trebuie să fie înștiințată.

Locul încheierii căsătoriei

(1) Căsătoria se celebrează de către ofiţerul de stare civilă, la sediul primăriei.

(2) Prin excepţie, căsătoria se poate celebra, cu aprobarea primarului, de către un ofiţer de stare civilă de la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii soţi, cu obligativitatea înştiinţării primăriei de domiciliu sau de reşedinţă a viitorilor soţi, în vederea publicării.

Sursa: Art. 279 Noul cod civil

cununia civila
Sursa: Unsplash

Acte necesare pentru cununia civila

Cuplul este alcatuit din cetateni romani

 • Actele de identitate ale viitorilor soţi (copie şi original)
 • Certificatele de naştere ale viitorilor soţi (copie şi original)
 • Certificat prenuptial – se poate obţine de la medicul de familie sau orice clinică privată în urma unor analize de sânge şi a radiografiei pulmonare. Acest certificat atestă faptul că cei doi tineri suferă sau nu suferă de boli precum Sifilis sau HIV (boli care se pot transmite cu uşurinţă de la mamă la făt). Certificatul este valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii (se recomandă clarificarea acestui aspect la sediul stării civile). De asemenea, este necesar ca certificatul prenuptial să conţină menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.
 • Declaraţia din care să rezulte faptul că cei doi soţi nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei. Aceasta va fi completată şi semnată în momentul depunerii actelor pentru cununia civila.

Model declaratie de casatorie

model declaratie casatorie

Sursa: Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă – Sector 2, București

Unul sau ambii soti nu se afla la prima casatorie

În acest caz, pe lângă actele menţionate anterior, mai sunt necesare şi altele precum:

 • Sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (copie şi original)
 • Certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei (copie şi original)
 • Certificat de divorţ în cazul divorţului pe cale administrativă (copie şi original)
 • Certificat de deces al soţului/soţiei (original) şi certificatul de căsătorie (copie)

Cununia civila între un cetaetan roman si un cetatean strain

Cetatean roman

În cazul cetăţeanului român, actele necesare sunt cele prezentate la secţiunea Cuplul este alcătuit din cetățeni români. Cetăţenii români care au domiciliul pe teritoriul României se pot legitima doar prin carte de identitate, buletin sau carte de identitate provizorie.

Cetatean strain

În cazul cetăţeanului străin, actele necesare în vederea cununiei civile sunt:

 • Certificatul prenuptial care să aibă menţiunea că cetăţeanul este apt pentru căsătorie
 • Paşaport (copie şi original) care să conţină viza de intrare pe teritoriul României SAU act de identitate (copie şi original) în cazul cetăţenilor din statele membre UE.

Actul de identitate al cetăţeanului străin şi viza acordată acestuia în vederea şederii pe teritoriul României trebuie să fie valabile atât la data depunerii dosarului de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

 • Certificatul de naştere (original şi fotocopie) şi, după caz, apostilat cu Apostila Convenţiei de la Haga sau supralegalizat în funţie de statul emitent. De asemenea, certificatul de naştere trebuie să fie tradus şi legalizat la un birou notarial de pe teritoriul României.
 • Dovada eliberată /autentificată de misiunile diplomatice /oficiile consulare acreditate în România. Această dovadă trebuie să ateste faptul că cetăţeanul străin indeplineşte toate condiţiile de fond cerute de legea sa naţională, neexistând impedimente pentru încheierea unei căsătorii în România.
 • Declaraţie pe proprie răspundere la un birou notarial din România prin care cetăţeanul străin atestă faptul că nu cunoaşte niciun motiv de natură legală care să poată împiedica încheierea unei căsătorii.

În cazul cetăţenilor din state cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în ceea ce priveşte starea civilă

 • se pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie datate recent (maxim 3 luni de la emitere) ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate. Aceste documente se pot prezenta în locul dovezilor emise de reprezentanţele diplomatice.

În cazul cetăţenilor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România şi care nu pot obţine dovada necesară

 • pot face o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public. Prin intermediul declaraţiei trebuie să se consemneze faptul că cetăţeanul în cauză nu este implicat într-o altă căsătorie, îndeplinind totodată condiţiile cerute de legea sa naţională pentru incheierea căsătoriei în România.

IMPORTANT: Este indicat să vă consultați cu reprezentanții sediului stării civile pentru a vă asigura că veți avea toate actele necesare căsătoriei. Există posibilitatea ca acestea să difere în funcție de fiecare zonă în parte.

cununie
Sursa: Unsplash

Cand se depun actele pentru cununia civila?

Actele pentru cununia civilă se depun cu 11 zile calendaristice înainte, termen care trebuie să cuprindă atât ziua în care a fost făcută declarația de căsătorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria.

Este important să discutați cu personalul instituției stării civile pentru a afla toți pașii necesari în vederea căsătoriei.

Certificat prenuptial

Ce este certificatul prenupțial?

Certificatul prenupțial este un document medical care are în vedere starea de sănătate a viitorilor soți. Pachetul de analize prenupțiale constă în testarea pentru infecția HIV și Sifilis prin recoltarea unei probe de sânge. Scopul acestor analize este diagnosticarea și prevenirea acestor infecții care pot afecta atât cuplul, cât și potențialul copil.

Când se face certificatul prenupțial?

Acesta trebuie să fie întocmit cu maxim 14 zile înainte de prezentarea în fața ofițerului de stare civilă.

Nasii trebuie sa fie prezenti?

Nu e obligatoriu ca nașii să fie prezenți la cununia civilă. Cununia poate avea loc și în lipsa nașilor, fiind o ceremonie formală prin care Statul recunoaște statusul social al însurățeilor.

nasii cununie civila
Sursa: Unsplash

Martori la cununia civila

Pentru a putea încheia cu succes căsătoria, sunt necesari 2 martori (care trebuie să aibă la purtător actele de identitate). Martorii atestă faptul că cei doi soți și-au exprimat consimțământul în vederea căsătoriei. Rolul martorilor este acela de a preveni eventuale fraude în legătură cu identitatea soților, așa că prezența a doi martori este obligatorie.

Aceștia pot fi rude, prieteni apropiați, nașii sau chiar funcționari ai primăriei. Martorii trebuie să aibă peste 14 ani, să nu aibă deficiențe psihice sau fizice care să îi împiedice să ajungă în fața ofițerului stării civile, etc.

Ce se serveste la o cununie civila?

De regulă, după oficializarea cununiei, oamenii prezenți sunt invitați să servească un pahar de șampanie în cinstea însurățeilor. Pe lângă șampanie se pot afla pișcoturi, bomboane, prăjiturele sau mici aperitive. Important este să țineți cont de vreme și de timpul alocat acestui eveniment.

În unele zone se obișnuiește ca însurățeii să aducă ceva și pentru ofițerul stării civile, un fel de protocol prin care aceștia își arată mulțumirea (da, pe lângă taxa aferentă acestui serviciu). Acesta poate consta într-un coșuleț cu bunătăți și o sticlă de șampanie. Obiceiul este practicat, în principiu, în zonele rurale.

Verighetele se pun la cununia civila?

La cununia civilă nu trebuie verighete. Acestea se poartă odată cu oficierea cununiei religioase, în biserică. Verighetele sunt sfințite de preot și reprezintă angajamentul sufletesc pe care aceștia îl iau unul față de celălalt.

Se spune că purtarea verighetelor înainte ca acestea să fie sfințite poate aduce ghinion. Deși verighetele sunt adesea menționate doar în cadrul cununiei religioase, acestea pot fi purtate oricând, fără să fie ”aducătoare de ghinion”.

De asemenea, verighetele pot fi sfințite de către preot chiar și înainte de cununia religioasă. În acest fel, cuplurile religioase pot purta verighetele sfințite oricând doresc.

verighete la cununia civila
Sursa: Unsplash

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Livrare gratuită

La comenzi mai mari de 300 de lei

Plata Sigură

Plata online & ramburs

Ai întrebari

contact@nunta-si-botez.ro / 0799.950.837