Nunta

Acte necesare pentru cununia civila 2022

Acte necesare pentru cununia civila 2022

Acte necesare pentru cununia civila 2022 – Cum trebuie procedat la starea civila?

Cununia civila este primul pas pe care tinerii tinerii trebuie să îl facă în vederea căsătoriei după ce aceştia au decis să îşi unească destinele. Asemenea nunţii, cununia civila presupune stabilirea unui plan bine pus la punct pentru a se evita apariţia potenţialelor impedimente.

 Acte necesare pentru cununia civila 2022

Cununia civila reprezintă conceptul legal de căsătorie ca instituţie a codului civil, fapt pentru este necesară prezentarea unor documente în vederea căsătoriei.

Unde poate avea loc cununia civila?

Cununia civila poate avea loc oriunde, însă este obligatoriu ca unul dintre soţi să aibă domiciliul sau reşedinţa în municipiul în care se va oficia căsătoria. 

Oficierea cununiei civile în aer liber este unul dintre trendurile anului 2022, mai ales atunci când vine vorba de o nunta pe plaja. Din ce în ce mai mulţi tineri se prezintă la starea civila pentru depunerea unei cereri în acest sens. Dacă niciunul dintre miri nu are domiciliul sau reşedinţa în municipiul în care se va oficia căsătoria, unul dintre soţi îşi poate muta domiciliul sau poate fi luat în spaţiu de către un membru al familiei sau alte rude.

Cand se depun actele?

Actele necesare pentru cununia civila se depun cu 10 zile înainte de oficierea căsătoriei. Căsătoria va avea loc între a 11-a şi a 14-a zi de la data la care au fost depuse actele, care cuprind atât ziua în care a fost depusă declaraţia, cât şi ziua în care urmează să se oficieze căsătoria.

Important! Există posibilitatea ca unele primării să aibă un regulament intern puţin diferit, fapt pentru care este recomandată clarificarea acestor aspecte la sediul stării civile în care urmează să se oficieze cununia civila.

Acte necesare pentru cununia civila 2022 – cetateni romani

 • Actele de identitate ale viitorilor soţi (copie şi original)
 • Certificatele de naştere ale viitorilor soţi (copie şi original)
 • Certificat prenuptial – se poate obţine de la medicul de familie sau orice clinică privată în urma unor analize de sânge şi a radiografiei pulmonare. Acest certificat atestă faptul că cei doi tineri suferă sau nu suferă de boli precum Sifilis sau HIV (boli care se pot transmite cu uşurinţă de la mamă la făt). Certificatul este valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii (se recomandă clarificarea acestui aspect la sediul stării civile). De asemenea, este necesar ca certificatul prenuptial să conţină menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.
 • Declaraţia din care să rezulte faptul că cei doi soţi nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei. Aceasta va fi completată şi semnată în momentul depunerii actelor pentru cununia civila.

   

Unul sau ambii soti nu se afla la prima casatorie

În acest caz, pe lângă actele menţionate anterior, mai sunt necesare şi altele precum:

 • Sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (copie şi original)
 • Certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei (copie şi original)
 • Certificat de divorţ în cazul divorţului pe cale administrativă (copie şi original)
 • Certificat de deces al soţului/soţiei (original) şi certificatul de căsătorie (copie)

Acte necesare pentru cununia civila 2022 – cetatean roman si cetatean strain

În cazul cetăţeanului român, actele necesare sunt cele prezentate la secţiunea Acte necesare pentru cununia civila 2022 – cetateni romani. Cetăţenii români care au domiciliul pe teritoriul României se pot legitima doar prin carte de identitate, buletin sau carte de identitate provizorie.

În cazul cetăţeanului străin, actele necesare în vederea cununiei civile sunt:

 • Certificatul prenuptial care să aibă menţiunea că cetăţeanul este apt pentru căsătorie
 • Paşaport (copie şi original) care să conţină viza de intrare pe teritoriul României SAU act de identitate (copie şi original) în cazul cetăţenilor din statele membre UE.

Actul de identitate al cetăţeanului străin şi viza acordată acestuia în vederea şederii pe teritoriul României trebuie să fie valabile atât la data depunerii dosarului de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

 • Certificatul de naştere (original şi fotocopie) şi, după caz, apostilat cu Apostila Convenţiei de la Haga sau supralegalizat în funţie de statul emitent. De asemenea, certificatul de naştere trebuie să fie tradus şi legalizat la un birou notarial de pe teritoriul României.
 • Dovada eliberată /autentificată de misiunile diplomatice /oficiile consulare acreditate în România. Această dovadă trebuie să ateste faptul că cetăţeanul străin indeplineşte toate condiţiile de fond cerute de legea sa naţională, neexistând impedimente pentru încheierea unei căsătorii în România.
 • Declaraţie pe proprie răspundere la un birou notarial din România prin care cetăţeanul străin atestă faptul că nu cunoaşte niciun motiv de natură legală care să poată împiedica încheierea unei căsătorii.
 • În cazul cetăţenilor din state cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în ceea ce priveşte starea civilă – se pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie datate recent (maxim 3 luni de la emitere) ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate. Aceste documente se pot prezenta în locul dovezilor emise de reprezentanţele diplomatice.
 • În cazul cetăţenilor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România şi care nu pot obţine dovada necesară, pot face o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public. Prin intermediul declaraţiei trebuie să se consemneze faptul că cetăţeanul în cauză nu este implicat într-o altă căsătorie, îndeplinind totodată condiţiile cerute de legea sa naţională pentru incheierea căsătoriei în România.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *